Πληροφορίες για τον Εγκαταστάτη

My Switch Supervisor

Η πλέον απαραίτητη συσκευή στον ηλεκτρολογικό πίνακα, μετά το ρελέ διαρροής. !

!! Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλες οι εργασίες που περιγράφονται εδώ πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό !!

Στα χέρια σας έχετε μία νέα πρωτοποριακή συσκευή – επιτηρητή, η οποία ελέγχει την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, προσφέροντας στον χρήστη τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων, ασφάλεια και υγεία.


Η συσκευή My Switch MSS-21 είναι ράγας, διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις βάση της κοινοτικής οδηγίας EN-60730-1 και EN-60730-2-7 και είναι πιστοποιημένη για τάση λειτουργίας από 90V έως 240V AC και ένταση ρεύματος 25A.

Τίθεται σε λειτουργία πατώντας την ένδειξη START και, χωρίς καμία άλλη ρύθμιση, τροφοδοτεί τον θερμοσίφωνα με ρεύμα για όσο χρόνο απαιτείται, έως ότου το νερό ζεσταθεί. 

Ο επιτηρητής My Switch MSS-21 ελέγχει τη ροή ρεύματος προς την αντίσταση του θερμοσίφωνα και απενεργοποιείται αυτόματα, όταν το νερό ζεσταθεί και διακόψει τη ροή ρεύματος ο θερμοστάτης.

Η συσκευή διαθέτει επιπλέον χρονοδιακόπτη ο οποίος λειτουργεί ως βαθμίδα χρόνου ασφαλείας, που επεμβαίνει και διακόπτει τη λειτουργία του θερμοσίφωνα σε περίπτωση βλάβης του θερμοστάτη.

Ο χρόνος ασφαλείας είναι επιλέξιμος μεταξύ 30, 60 και 90 λεπτών. Ως προεπιλεγμένος χρόνος έχουν τεθεί τα 60 λεπτά. (Σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη χωρητικότητα σε νερό του θερμοσίφωνα, προτείνεται ο χρόνος των 90 λεπτών)

Ο επιτηρητής διαθέτει πύλη εντολών
.
Η πύλη μπορεί να δεχτεί εντολή ενεργοποίησης από ενσύρματο ή ασύρματο μπουτόν, μέσω διαφόρων εφαρμογών (app)Smart Home και Wi-FI με τη σύνδεση WiFi Module.
Με πύλη εξόδου παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής.

e33ggdfe4.jpg

Οδηγίες τοποθέτησης και συνδεσμολογίας

Πριν από την τέλεση οποιασδήποτε ενέργειας, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και κάνοντας ορθή χρήση του σχεδίου συνδεσμολογίας.

1) Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη του ηλεκτρολογικού πίνακα.


2) Τοποθετήστε τη συσκευή δίπλα στο διακόπτη του θερμοσίφωνα.

3) Αποσυνδέστε το θερμοσίφωνα από την έξοδο του διακόπτη και συνδέστε τον στην έξοδο της συσκευής My Switch MSS-21.

4) Συνδέστε την έξοδο του διακόπτη στην είσοδο της συσκευής My Switch MSS-21 όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο.

Περισσότερες πληροφορίες για δυνατότητες και συνδεσμολογίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο PDF.

Πριν παραδώσετε το έργο, απαιτείται δοκιμή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. 

Επιβεβαίωση συνδεσμολογίας και σωστής λειτουργίας

Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της συσκευής.

• Επαληθεύστε οπτικά και επιβεβαιώστε τη σωστή συνδεσμολογία.
• Ανοίξτε τον γενικό διακόπτη ρεύματος και τον διακόπτη του θερμοσίφωνα.
• Στη συσκευή ανάβει το κόκκινο LED (ένδειξη παροχής)
• Πατήστε το πλήκτρο START που είναι πάνω στη πρόσοψη της συσκευής.
• Στη συσκευή ανάβει ένα πράσινο LED (ένδειξη ότι ο θερμοσίφωνας τροφοδοτείται με ρεύμα)

•• Εάν το πράσινο LED ανάψει και σβήσει, ελέγξτε αν το νερό είναι ήδη ζεστό.
   Αν δεν είναι, και εφόσον δεν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στην συνδεσμολογία, πιθανώς να υπάρχει βλάβη στον θερμοσίφωνα.

Η λειτουργία του θερμοσίφωνα μπορεί να ελέγχεται και από μακριά.

α) Μέσω εξωτερικού διακόπτη (ενός ή περισσοτέρων), ενσύρματου ή ασύρματου.
β) Με την προσθήκη Module Wi Fi και εφαρμογής (app) ή μέσω συστημάτων Smart Home.

Ιδανική για οικιακές ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στον ηλεκτρολογικό πίνακα όπως μικρές ξενοδοχιακές μονάδες, ενοικιαζόμενα καταλύματα, airbnb, μεζονέτες κ.α.

bdsg345wf43


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας από 90V AC έως 240 V AC
Ένταση ρεύματος 25A max (προσοχή: Μην συνδέετε συσκευές μεγαλύτερης έντασης, κίνδυνος υπερθέρμανσης της συσκευής)
Συχνότητα 50/60 Hz